Rosenauerův mlýn 

První historická zmínka o objektu se datuje z doby před rokem 1670, kdy objekt sloužil jako papírna. Po roce 1752 byla papírny přestavěna na ostrovní hostinec se střelnicí a kuželníky, avšak již v roce 1795 byla výroba ručního papíru znovu obnovena.

V roce 1807 papírnu koupil pro svého syna Josefa význačný český vodohospodář a lesní inženýr Josef Rosenauer. V roce 1834, tedy po 164 letech provozu, byla papírna přestavěna na mlýn, čímž proslavená výroba ručního papíru v Horažďovicích definitivně zanikla.

Mlynářská dynastie Rosenauerů pokračovala až do 50.let minulého století, kdy majitelům nebylo umožněno mlýn provozovat. Objekt využívaly státní statky, rybáři a armáda. Budova za jejich éry zchátrala a hrozila její úplná demolice. V 90.letech zříceninu zdědil dnešní majitel, přímý potomek Rosenauerů, který, jsa rovněž vodohospodářským inženýrem, rozhodl se zachránit objekt a zbytky jeho zařízení.

Mlýn dnes leží na katastru Velkých Hydčic na ostrově proti městu Horažďovice a nachází se v něm muzeum mlynářství a využití vodní energie. Zároveň je provozován jako malá vodní elektrárna. 

Muzeum mlynářství 

kulturně technická památka Rosenauerův mlýn 

Komentovaná prohlídka historické expozice původního mlýna, ukázky využití vodní síly, mlýnské stroje a jejich funkce, život a zvyky mlynářů.

Délka prohlídky je cca 1 hodina

Vstupné: 

Dospělí od 16 let - 100,- Kč
Děti do 15 let včetně - 50,- Kč 

Otevřeno po předchozí dohodě na tel. 775 029 467. Podmínkou je účast minimálně 7 dospělých osob. Prohlídka není vhodná pro děti do 6 let a osoby se sníženou pohyblivostí. Za děti po celou dobu prohlídky zodpovídají rodiče. 


Podívejte se na záznam reportáže České televize z cyklu Toulavá kamera.
Vysíláno 4. 3. 2007.